HovedbestyrelsenEIFs hovedbestyrelse (under revidering):


Formand: Lars Damkjær – tlf. 20761989 - mail: l_damkjaer@hotmail.com


Næstformand og kasserer: Gitte Bleis – tlf. 31316689 - bleis@post.tele.dk


Badminton: Søren Ravn Kontakt: tlf. 22997884 – sr@horup.dk


Fodbold: Manuel Petersen – tlf: 41104397 mjp.haderslev@gmail.com


Gymnastik: Mona Jacobsen, tlf: 20919281 - mail: msj@kenish.dk


Håndbold: Mette Schmidt, msjt@webspeed.dk


Senioridræt: Else Gehrke Hansen, tlf. 61603249 - elsegehrke@bbsyd.dk


Teater: Hanne Røgilds - tlf. 74613434, roegilds@mail.dk


Tennis: Carsten Van Deurs Schmidt - tlf.: 21734039 - cvds11@gmail.com


Suppleanter til hovedbestyrelsen:

Mona Saldern Jacobsen
Jesper Justbjerg Nielsen


Valg af 2 revisorer, som reviderer hele foreningens regnskab:
Johnny Thomsen og Søren Ravn

Revisorsuppleant:
Jette Ebbesen


- Referat fra  generalforsamling 2020

- Referat fra generalforsamling 2019