Generalforsamling

Generalforsamlinger
i EIF 2022

  • Håndbold: Onsdag den 16.3. kl. 19
  • Senior: Fredag den 18.3. kl. 11
  • Gymnastik, Søndag den 20.3 kl. 13.30
  • Tennis: Mandag den 21.3. kl. 19
  • Badminton: Mandag den 21.3. kl. 19.30
  • Motion: Onsdag den 23.3. kl. 19
  • Fodbold: Onsdag den 23.3. kl. 20
  • Teater: Onsdag den 23.3. kl. 19.30


       Hovedbestyrelsen: Onsdag den 30.3. kl. 19


Husk, at forslag til drøftelse på hovedbestyrelsens generalforsamling
skal være formanden i hænde senest fem dage før mødet.


 

Vi takker for jeres opbakning og det store frivillige arbejde, der laves i vores idrætsforening.


Spørgsmål eller kommentarer rettes til:

Lars Damkjær, formand

Wais 1, 6200 Aabenraa

Mobilnr.: 2076 1989

l_damkjaer@hotmail.com