Generalforsamling

Generalforsamlinger
i EIF 2024Mandag den 4.3. kl. 19: Håndbold

Tirsdag den 5.3. kl. 19: Tennis

Onsdag den 6.3. Kl. 19.30: Gymnastik

Torsdag den 7.3. 18.30: Motion

Onsdag den 13.3. kl.18.30 Teater

Onsdag den 13.3. kl. 19 Fodbold

Torsdag den 14.3. kl. 18.30: Badminton


Onsdag den 3.4. kl. 19: Hovedbestyrelsen

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN


Husk, at forslag til drøftelse på hovedbestyrelsens generalforsamling
skal være formanden i hænde senest fem dage før mødet.


Vi takker for jeres opbakning og det store frivillige arbejde, der laves i vores idrætsforening.


Spørgsmål eller kommentarer rettes til:

Lars Damkjær, formand

Wais 1, 6200 Aabenraa

Mobilnr.: 2076 1989

l_damkjaer@hotmail.com