Håndbold

Det er dejligt, at så mange tager del i håndbolden på den ene eller anden måde her i vores lille lokalsamfund. Vi håber at dette kan bevares mange år endnu, der er altid plads til folk der vil gøre en indsats af stor eller lille karakter – aktiv som hjælpende, så sig endelig til hvis du har lyst til at være en del af Ensted håndbold forening.

 

Vi glæder os til at byde velkommen til alle gamle og nye håndboldspillere og ”fittere”

 

Fritidspas:

Husk ligeledes at det er muligt at undersøge muligheden for fritidspas, læs mere om dette på Aabenraa kommunes hjemmeside, OBS pr. 1. august 2018 skal ansøgningen gå gennem skolen.

Håndbold


Håndbold er en holdsport, og i Ensted vil vi gerne lægge vægt på de værdier som holdsport kendetegnes ved.


Vi er en brede klub, som kendetegnes ved, at der er plads til alle, uanset niveau, størrelse eller herkomst. Vi vil gerne være med til at forme dygtige individer, som er gode holdspillere.


Teamplay, fællesskab og fairplay skal både foregå indenfor og udenfor banen. Derfor sætter vi en stor ære i, at tilskuere og forældre mm. opretholder den gode tone uanset spændings niveau, samt at trænere og spillere er gode forbilleder for hinanden.

Det skal være sjovt og udviklende at spille håndbold i Ensted.

Foreningen bliver drevet af frivillig arbejdskraft, hvor vi prøver at udnytte ressourcerne bedst muligt, og have så kompetente mennesker i gang som overhovedet muligt, vi tilbyder gerne kurser/oplæring m.m. for at kunne have det bedste til vores aktive i afdelingen.

Foreningen forestår også Fit-træning i og udenfor sæsonen. Ligesom at håndboldafdelingen er primus motor for den årlige halfest.


Træning - Håndbold 

 

U-11 drenge
Tirsdag kl. 17.30 - 19.00
Torsdag kl. 17.30 - 19.00
Periode: 29.08.23. - 01.04.24.

Kontaktpersoner:
Jesper Thomsen 20839621
Søren Gjelstrup 60851745


Senior damer
Tirsdag kl. 20.30-22.00
Torsdag kl. 19.00-20.30
Periode: 15. 08.23. - 01.04.24.
Kontaktpersoner:
Mai-britt Knudsen 60388111
Magda Stahowiac 40980588
Anne F. Hakanowitz 28768882

Senior herrer
Tirsdag kl 19.00-20.30
Torsdag kl 20.30-22.00
Periode: 15.08.23. - 01.04.24.

Kontaktpersoner:
Mette Schmidt 40142658
Emil Fynbo 31673856


Der er gratis prøvetræning 3 gange, herefter kræves betaling.

Kontingentsatser

Du kan se satserne for denne sæson under "Tilmelding"


 • Haltimer
 • Evt. Lørdagstræning
 • Trænerens udgifter
 • Dommerudgifter
 • Tape, harpiks & isposer
 • Kontingent til JHF/DHF
 • Trænere: skal ikke betale kontingent, hvis de samtidig er spiller i håndboldafdelingen.

Sponsorer

 

 • Aabenraa havn
 • Ambercon
 • Klinik for fysioterapi
 • Sønderborg køkkenet
 • Milotec
 • Fritekst Maskinfabrik
 • CHPevent
 • FUGEBILLEN
 • Capelli Aabenraa
 • THT

 

Bestyrelsen

 

Formand: Mette Schmidt, msjt@webspeed.dk

Næstformand: Nanna Kylling, Nannakylling@gmail.com


Sekretær: Nanna Kylling, Nannakylling@gmail.com


Kasser: Gitte Bleis, bleis@post.tele.dk


Bestyrelsmedlemmer:
Linette Wieczorek, linettewieczorek@libe.dk
Emil Fynbo, emilfynbochristensen@gmail.com
Kasper Svendåge Hemmingsen, kahem90@gmail.com


Suppleanter:
Iben Fynbo, ibenfynbo@hotmail.com
Gerda Repeckaite, gerda-repeckaite@hotmail.com

Regler


 • Efter to gange prøvetræning vil man 3. gang blive indskrevet i håndbold afdeling som aktiv spiller, og opkrævet kontingent efter satsen. Der betales kontingent 1-2 gange pr. sæson. Dette vil fremgå af prisen.
 • Hvis man starter efter nytår skal man betale halvt kontingent, ellers er det samme regler som i punkt 1.
 • Hvis man vælger at stoppe med at spille håndbold i løbet af en sæson refunderes kontingentet ikke.
 • Betales kontingentet ikke indenfor tidsfristen, gives en mundtlig påtale og betalingen skal være gennemført til den efterfølgende træning. Hvis betalingen stadig ikke er gennemført vil man blive udelukket fra træning og kamp indtil betalingen foreligger.
 • Spilleren er selv ansvarlig for eventuel Betaling af bøde, som den pågældende har fået tildelt ved rødt kort under kamp eller lignende, klubben er ikke ansvarlig for betaling af disse.
 • Hvis man ikke betaler vil det blevet indgivet til Hovedbestyrelsen og JHF, og man vil blive udelukket fra at kunne dyrke anden sport i EIF og håndbold i andre klubber, før der er betalt.
 • spilleren skal leve op til vores værdier og repræsentere klubben på bedste vis.